donderdag 12 juni 2014

Fibromyalgie, een chronisch syndroom


Een omvangrijke groep pijn patiënten in mijn praktijk is de groep met het chronische syndroom fibromyalgie. Er is de afgelopen 10 jaar veel onderzoek naar dit syndroom gedaan maar nog steeds is het een slecht begrepen complex syndroom met een breed palet aan symptomen. Verschillende bij depressie behorende symptomen zijn vaak al dan niet gecombineerd met vermoeidheid, verlammende spierpijnen, gebrek aan energie, concentratieverlies en spastische darmen. Alle behandelingen ten spijt, ondanks de inzet van middelen als antidepressiva, blijft fibromyalgie een aandoening met veel gezichten. Het is zowel in de reguliere als in de complementaire geneeskunde moeilijk te behandelen. Toch zijn er op zijn minst een aantal opvallende eigenschappen, waarover later meer.

Helaas door de drang van protocollen (naamgeving, etiketten) en de wil om elke ziekte specifiek te benoemen en specifiek te behandelen wordt fibromyalgie teveel gediagnosticeerd. Daar het hier om een samenspel van factoren gaat is juist bij dit syndroom een individuele aanpak op zijn plaats. Bekend is dat ongeveer 6% van de bevolking te maken krijgt met op fibromyalgie lijkende klachten. De incidentie is veruit het hoogst bij vrouwen. Gelukkig doet de naam er in de meeste complementaire therapieën wat minder toe. Belangrijker is dat je samen met de patiënt op zoek gaat naar een goed behandelplan.

De basisoorzaken zijn toch wel stress, spierspanning, voeding, leefstijl, lichaamshouding, mentale gesteldheid. Ook zien we vaak een verkeerde ademhaling, allergie, hormonale stoornissen, laaggradige ontstekingen, overgevoeligheid, depressie etc. Volgens mij heeft fibromyalgie te maken met beschadiging van zachte weefsels, verklevingen, misvormingen ed. die niet kunnen worden opgespoord met klassieke onderzoeksmethodes. In de praktijk zie ik vaak een onregelmatige, oppervlakkige ademhaling, welke de spieren berooft van broodnodige zuurstof. De chronisch gespannen spieren doen niet alleen pijn, maar veroorzaken ook pijn in andere delen van het lichaam (zenuwen, bloedvaten, botten).

Een opvallend detail wat ik vaak tegen kwam waren traumatische ervaringen in de kindertijd. Mogelijk speelt een verstoorde stress as (HHB) dus ook een rol in deze pijnsyndromen. De relatief veel voorkomende allergieën in deze groep wijzen ook op een haperend immuunsysteem. Het feit dat de meerderheid van de groep vrouwen zijn, kan ook nog duiden op onderliggende hormonale invloeden. In de literatuur wordt fibromyalgie inderdaad vaak gelinkt aan de hypothalamus-hypofyse-bijnier as (HHB). Ook een trage schildklier wordt vaak waargenomen.
Mijn behandeling bestaat uit een stroomtherapie in combinatie met actieve zuurstof om de pijn, ontstekingsreacties en stress te moduleren. Daarnaast zet ik een aantal supplementen in (vitamine D, Q10) waarvan we uit onderzoek weten dat deze bij fibromyalgie patiënten te laag staan. Ook gebruiken we vaak magnesium en ribose om de energiecyclus te versterken. De resultaten zijn vaak goed zichtbaar maar de puzzel is nooit helemaal op te lossen. Het blijft per slot van rekening een syndroom met veel tentakels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten